Allah ve Rasûlü'ne karşı kanun yapma yarışına girenler! (Mücâdele Sûresi, 22)