Batil fırtınaların yıkamadığı İnsan: CEMALLEDİN HOCAOĞLU

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) Rahmetullâhi Aleyh

07-06-2013

?İslam?ın devleti yoksa onu kurmak, varsa onu korumak, kadın-erkek her müslümana farzdır!?

?Gayemiz İslam?ın devlet olmasıdır!?

Böyle diyordu o yüce insan, her insanın taşıyamadığı yüce İslam davasını yüklenerek ?Ya Allah, Bismillah? diyerek ileri doğru ve asla taviz vermeden gidiyordu. Ne demişti: ?Dinden taviz vermek, dini katletmek, dini idam etmektir!?

?Ey Müslümanlar!

İslam?ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam?ın düşmanlarına ya-ranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!?

O insanları cehennem çukurundan kurtarmak için, kendi hayatını feda etmekten çekinmeyecek kadar cesur bir kumandandı. İslam davası onun için büyük bir kudsiyet taşıyordu. Bu kudsiyetin idraki içerisinde olduğu için unutturulan, hor ve hakir görülen Hilâfet?i yeniden ihya ve ilan etti, ?İslam hem dindir, hem de devlettir, hem ibadet, hem de siyasettir! Din-devlet birbirini tamamlayan iki unsurdur!? gerçeklerini yeniden insanlara duyurdu, müslümanların ?donmuş kanlarını? tekrar harekete geçirdi ve Allah?ın yüce davasına sahip çıkan bir cemaatın meydana gelmesine vesile oldu. Ne zorlu hicretler, ne kemalistlerin tehditleri ve ne de tağutun verdiği para cezaları onu yıldıramadı. Bütün bu çirkinliklere rağmen İslam?ın dünyaya hâkim olması hedefinden vazgeçmedi. Bir kaç yıl önce Alman ?Focus? dergisinde İslamî hareket liderlerinin hedefleri yayınlanmıştı, her birinin kendi toprağına İslam?ın hâkim olmasının hedefi yazılıydı. Yalnız Merhum Cemaleddin Hocaoğlu?nun hedefi İslam?ın tüm dünyaya hâkim olması şeklinde yazılıyordu.

Yepyeni Bir Nesil!


Merhum, gelecek olan yeni nesle de çok önem veren bir üstaddı, yine güzel sözlerinden bir tanesi: ?Mus?ab?lar, Ammar?lar gibi hakkı tebliğ eden ve tebliğatını cesaretle yapan, Kur?an?ın anayasa, İslam?ın devlet olmasını hedefleyen ve bu suretle insanlığı cehennemî bir uçurumun kenarından kurtaran ve kurtarmaya çalışan ve bu çalışması sırasında ilahî çizgiden milim şaşmayan, taviz verme yoluna asla gitmeyen uyanık bir nesil!? diyordu.

Hiçbir zamanda hayatını boşa harcamıyordu, en yoğun zamanlarında bile insanlara yardım ederdi, hatırlarını sorardı ve aynı bir psikolog gibi insanlarla dertleşen bir şahsiyetti. Toplantılardan olsun, ziyaretlerden ve uzun yollardan evine geceleri döndüğü zamanlarda bile, geleceğin Musab?larına ve Ammar?larına ışık tutacak ve yol gösterecek ilmî araştırmalar yapardı. Davaya o kadar önem verirdi ki, o yorgun haliyle uyumaması için mendilini suya batırıp gözlerini silip, Ulum-i Arabiyye ve Ulum-i Şer?iyye?yi, yani 12 ilim derslerini bantlara çektiriyordu. Cemaleddin Hocaoğlu?nun yaptığı çalışmaları, Allah?ın izniyle yeni nesle bir köprü olacaktır!

Aramızdan ayrılışının 13 sene-i devriyesinde Merhum?u bir kez daha rahmetle anıyor, şefaatını diliyoruz!

Diğer Yazıları