Bir kadının sadece kadınların kendi arasında...

FETVA KÖŞESİ

07-06-2013

Soru: Bir kadının sadece kadınların kendi arasında piyes gibi vesilelerde bile olsa erkek rolüne girerse, mesela erkeği andıran sakal yapsa veya erkek gibi ses çıkratmaya çalışsa hükmü nedir?

 

Cevap: Şüphesiz insanları Allah c.c. a davet kendisinin belirttiği şekilde ibadettir. ''Ey Resulüm!) Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır! Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et.'' (Nahl: 125)

Allaha davetteki sözlerin en güzeli de başta Kuranı Kerim gelir. ''Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi.'' (Yunus: 57)

Peygamber efendimiz s.a.v. in sohbeti de sahabenin vasıflandırdığı şekilde ''Kalpler ürperiyor, gözlerden de yaşlar boşalıyordu'' (Süneni İbni Mace: 1/15/42)

''Eşyada aslolan helal olmasıdır. Ancak ortada onu haram kılan bir delil varsa o zaman müstesna'' diye usulu fıkıhta bir kural bulunmaktadır. (El-Bahrul-muhit: 7/263) . Onun için bu gibi piyes ve tiyatrolarda haram işler yapılıyorsa -ki genel olarak tiyatro ve piyeslerde sayılamıyacak kadar çoktur- o zaman o piyes haram olur.

Şimdi sadedinde olduğumuz soruda da kadının erkek rolüne girmesini peygamberimiz yasaklamıştır. ''Kadınlardan erkelere benzemeye çalışanlara ve erkeklerden kadına benzemeye çalışanlara Allah c.c. lanet etsin'' buyuruyor. (Buhari, Ebu davud, Tirmizi, İbni Mace). Lanet etsin ne demek? Allahın rahmetinden uzaklaşsın! Allahın yardımı o insana gelmesin demektir. Bu bedduayı kim yapıyor? Peygamberimiz s.a.v.

Yine peygamberimiz s.a.v. ''kim bir kavime benzemeye çalışırsa o onlardandır'' (Süneni Ebi Davud: 4/78/4033) hadisi mucibince de bu iş haramdır.

Onun için her konuda olması gerektiği gibi bu konuda da Allah c.c. dan korkmak gerekir.

 

Diğer Yazıları