CEMALEDDIN HOCA?DAN HANIMLARA SO H B E T !..

HANIMLARLA BAŞBAŞA

07-06-2013

Bazı milletler sizlere din hürriyeti, vicdan hürriyeti, mülk edinme hürriyeti tanımazlarken, dinî eserleri okumayı bile sizlere yasak ederlerken, Islam dini ne yapmış? Erkeklere tanıdığı vicdan hürriyetini, din hürriyetini sizlere de tanımıştır.

Onlara hayat hakkı, mülkiyet hakkı tanıdığı gibi sizlere de bunları tanımıştır. Erkeklerin, salih ve güzel amel ve ibadetlerinin mükâfat ve sevaplarını görebilecekleri ve cennete girebilecekleri gibi, sizlerin de aynı şeylere sahip olabileceğinizi, cennete girebileceğinizi de bildirmiş ve beyan etmiştir. Kur?an-ı Kerim şöyle anlatır:

?Imanlı erkek ve kadından kimler güzel amel işlerse, işte onlar cennete girecekler ve işte onlar en ufak haksızlığa uğratılmayacaklardır.? (Nisa, 124)

Yine mübarek dinimize göre; erkekler iman nuruna, Islam şerefine erebilecekleri, güzel sıfat ve temiz ahlaka sahip olabilecekleri gibi, aynı nura sizler de sahip olur, aynı şerefe ulaşabilirsiniz, temiz ve güzel vasıflarla süslenebilirsiniz, ahlakî fazileti taşıyabilirsiniz. Bakınız Kur?an-ı Kerim her iki tarafı da aynı sıfatlarla sıfatlandırıyor, övüyor, aynı hükme bağlıyor ve şöyle diyor:

?Müslüman olan erkek ve kadınlar, imanlı olan erkek ve kadınlar, itaat eden erkek ve kadınlar, doğru sözlü olan erkek ve kadınlar, sabırlı olan erkek ve kadınlar, gönülden bağlanan erkek ve kadınlar, sadaka veren erkek ve kadınlar, oruç tutan erkek ve kadınlar, namuslarını koruyan erkek ve kadınlar, Allah?ı çok anan erkek ve kadınlar var ya, işte Allah bunların hepsine mağfiret (günahlarını bağışlama) ve büyük ecir (cennet ve cemalini göstermeyi) hazırlamıştır.? (Ahzab, 35)

Yine Islam?a göre yerinizi, makamınızı, değerinizi iyi belleyin. Mesuliyetinizi de idrak edeceksiniz. Yine Islam?a göre, Kur?an?a göre, eğer bu gelmeseydi haliniz perişan idi. Buna iyi sarılın, bunu tebliğ eden Peygamber?i takdir edin! Ona hürmet ve saygı duyun, Onun önderliğinde yürüyün! Erkekler gibi sizler de mesulsunuz, sorumluluğun altındasınız. Erkeklerin vebal ve sevapları kendilerine ait olduğu gibi, sizlerin de vebal ve sevapları kendinize aittir. Bir erkeğin kötülüğünden sizler sorumlu olmayacağınız gibi, onların iyilikleri de sizlere fayda vermez.

Kur?an-ı Kerim Nuh Peygamber ile Lut Peygamber?in kâfir olan kadınlarına, kocalarının peygamber olmaları bir fayda vermedi, vermemiştir. Kendilerinde iman olmayınca, kocaları Peygamber olsa dahi kendilerine hiçbir fayda vermemiştir. Firavun?un küfrünün de, kâfirliğinin de imanlı olan karısına zarar vermediğini örnek göstererek şöyle anlatıyor. Bilirsiniz Firavun?un hanımı, Asiye Hanım, dünya tarihinde kayda değer hürmete layık hanımlardan. Bunun gibi dört tane hanım vardır!

Kadının şerefli vasıflarından biri-si de anne olmadır. Bazı kadınlar, çocuk yapmaktan çekinirler, korkarlar. Halbuki onun asıl vasfı anne olmaktır. Bir hadis-i şerif?te, ?Cennet, annelerin ayaklarının altındadır!? buyurulur.Bu hadis güzel olan hadis?lerden biri dir.

Çalışmak husuna gelince:

Sizlerin fabrikalarda ve özellikle erkeklerin çalıştığı yerlerde işiniz yok. Bunu bilin! Buna kimse ?Evet!? diyemez. Erkek erkektir, kadın kadındır. Madem senin bir beyin vardır, madem senin bir baban vardır. Onlar sizi geçindirmeye, beslemeye mecburdur. Şayet babası ve kocası da yoksa, o zaman bunlar Islam Devleti?ne müracaat edecekler. Islam Devleti onun masrafını karşılar. Şayet böyle bir devlet yoksa, gelir bize müracaat ederler. ?Çaresiz kaldım; Ne kocam var, ne de babam var. Benim ihtiyacımı kim karşılıyacak?? der. Bu gibi imkânlardan yararlanmak mümkündür. Bunun için hiçbir kadın, ?Ben çaresiz kaldığımdan dolayı, işyerlerinde, fabrikalarda çalışmaya gidiyorum!? diyemez, demesi doğru olmaz, günahtır. Zira kadın erkeklerin arasında kala kala ya erkekleşir, ya da kötü neticelere götürür. Bunlar çokça karşılaşılan şeylerdir. Şayet hiç erkek yoksa, ?Gidemez!? diyemez, ama gitmemesi daha iyidir. Çünkü kadın çalışmak için yaratılmamıştır. Ama bazı işler vardır, mesele dikiş-nakış gibi işleri öğrenebilir. Devamlı söylediğimiz gibi, bunda da ciddiyetini muhafaza etmelidir!

Gayr-i müslim kadınlar, müslüman olan kadınlara karşı tıpkı erkekler gibidirler. Müslüman olmayan kadınlar, müslüman olan kadınlara karşı erkeklere benzer!

Sizler insansınız; Ya cehennemlik veya cennetliksiniz! Ama inşaallah cennetliksiniz ve inşaallah Allah (c.c.) sizleri cennet hatunu yapar.

Şimdi meselelere geçiyorum:

Silahlı cihadın dışında ki cihad çeşitleri erkek-kadın her müslümana farzdır.

Sorular:

1- Cihad, kadın-erkek herkese farz mıdır?

Cevap: Cihadın çeşitleri ve kademeleri vardır. Nefis ve şeytana karşı vardır. Tebliğ yoluyla cihad vardır. Mal ve can verme fedakârlığı yoluyla cihad vardır. Ve bir de silahlı cihad var! Silahlı cihadın dışındaki cihad çeşitleri, erkek-kadın her müslümana farzdır, Allah?ın kesin emridir!

Silahlı cihada gelince: Normal zamanlarda erkeklere farz, kadınlara farz değildir. Ancak, düşman üstün gelip müslümanları esir alma, şehirleri işgal etme tehlikesi başgösterdiği zaman, o vakit erkek-kadın, genç-ihtiyar herkese farz-ı ayn olur.

Şari şöyle der: «Bizim cihad yapmamız farz-ı kifaye?dir! Bir kısım müslümanların katılması ile kâfi geliyorsa diğerlerinden bu farz sakıt olur. Şayet hepsi cihadı terk ederse, hepsi birden günahkâr olur. Cihad, kadınlara, çocuklara, kölelere, yatalaklara, normal zamanlarda farz değildir. Ancak düşman hücüm ederse, o zaman farz-ı ayn olur, yani herkese farz olur. Ve bu arada kadınlar kocalarının, köleler efendilerinden izinlerini almadan dahi cihada çıkarlar, yani savaş meydanına giderler.»

Normal zamanlarda fiilî ve silahlı cihaddan muaf tutulan kadınlar, başka ibadetlerin sevabını almak suretiyle o sevabı alırlar. Hz. Aişe (r.a.), ?Kadınlara cihad farz mıdır?? şeklindeki sualine Peygamber (s.a.v.) şöyle cevap verdi: ?Evet, onlara cihad farzdır. Ama o cihadda savaş yoktur. Onların cihadı, hacc ve umreden ibarettir!?

Bir diğer hadis de şöyle: ?Hacc yapma her zayıfın, her güçsüzün ve her acizin cihadıdır!? (Ibn-i Mace)

2- Uzun etek ile, pijamasız namaz kılınır mı?

Cevap:

Mâlum; Namazın şartlarından biri de tesettürdür. Erkeğin farz olan tesettürü göbek üstünden, diz kapağı altına kadardır. Yani şart olan bu iki nokta arasını örtmektir. Bedeninin geri kısmının örtünmesi namazın adabındandır.

Kadınlara gelince: Onlara farz olan, kadının tümünün örtünmesidir. El-yüz müstesnadır; Kadın bu iki uzvunu örtmesi farz değildir. Ayaklarına gelince, ayaklarının avret olup olmamasında ihtilaf vardır. Yani bazı müctehidlere göre ayaklarının da örtünmesi gerekir, bazılarına göre de bu gerekmez. Fakat evla olan çorapları varsa, çoraplarını giyinmesidir.

Müstehab olan erkeklerin üç elbise ile namaz kılmalardırı; Gömlek, peştemal, yani gömleğin üstüne normal bir elbise giymesi ve sarık!

Kadınların pijamasız, uzun eteği ile kıldıkları namaz caiz ise de, caizdir. Müstehab olan, üç kat olmasıdır: Gömlek, peştemal başörtüsü!

Bu da böyle!..

El-Fatiha!..

Diğer Yazıları