AK PARTİ YİNE TEK BAŞINA İKTİDAR!

AK Parti bugüne kadar yaptığı gibi bugünden sonra da Allah’ın indirdiği kanunlarla hükmetmeyecek.

Bugüne kadar yaptığı gibi bugünden sonra da NATO ile birlikte müslümanlara karşı savaşacak. İncirlik üssünü Amerikalılara açacak, Rus savaş gemilerinin boğazdan geçmesine müsaade edecek!

Bugüne kadar yaptığı gibi bugünden sonra da vergi aldığı Kumarhaneleri, Kerhaneleri, Meyhaneleri koruyacak, yenilerinin açılmasına ruhsat verecek.

Bugüne kadar yaptığı gibi bugünden sonra da Allah ve Rasûlü’nün razı olmayacağı kanunlar çıkaracak!

Bugüne kadar yaptığı gibi bugünden sonra da  Hakkı bâtıla karıştıracak, demokrasiyi, laikliği ve Atatürkçülüğü yüceltecek! Müslümanların birliğini bozan, hilâfetini yıkan, lağveden Ataput’un maşatına gidip saygı duruşu yapacak, ona rahmet okuyacak!

Ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz nice melânetler…

 

EY AK PARTİ’Yİ OYLARIYLA İKTİDARA TAŞIYANLAR!

Bütün bu melânetlere, haram şirk ve küfür amellere ortak olduğunuz amel defterleriniz ellerinize verilince haliniz nice olacak!?..

Birkaç günlük dünya menfaati için imanınıza şirki bulaştırmaya, dininizi dünyaya satmaya değer mi?

Ecel gelmeden önce tevbe edin ve Peygamber metoduna geri dönün, elbette bu sizin için daha hayırlıdır!

„Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: 'Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e de itaat etseydik!' derler. Yine şöyle diyecekler: 'Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azab ver ve onları büyük bir lânete uğrat!' (Ahzâb Sûresi, 66-68)

Kaynak : https://www.hakkhaber.com/d/51148/ak-parti-yine-tek-basina-iktidar!
Okumaya devam edin