Amerikan işbirlikçisi Suud Hanedanlığı’nın sâdık bel’am’ı ve aynı zamanda işgal altındaki Kâbe’nin de imamlarından olan Abdurrahman es-Sudeys’in, Tağutî Suud Rejimi’ne karşı oldukları için idam edilen Müslümanlar hakkındaki beyanatı:

„Bugün dünyanın doğusunda ve batısındaki Müslümanlar bir mutluluk içindeler. Veliyyu’l-Emir’imizin (Suud Kralı Selman), Allah’ın haddini ikame etmesi, Müslümanların Hakk’ın gücünü görüp bâtılı nasıl yok ettiğine, bâtılın köküne kadar nasıl inilip yok edildiklerine şahid olup yüzlerinde sevinç parıltılarının görülmesine vesile oldu.

Üzerlerine Allah’ın haddinin uygulandığı kimseler, mâsum insanların kanlarının dökülmesini mübah gören, haramları çiğneyen ve insanların güvenlerini sarsmak isteyip korku ve hüzün fitnelerini ekmek isteyenlerdi.

Onların bu tutumlarına karşılık, Hakk’ın keskin kılıcı cevap verdi. Bu sayede Allah (celle celâluhu) kullarını bu şerli insanların şerrinden korumuş oldu.

Veliyyu’l-Emir’imiz bu şekilde, istikrar ve güvenliği sağlamak, ümmeti korumak, zalimlere karşı durmak ve adaleti sağlamak gibi vacipleri ikame etmiş oldu. Bu ise sadece Rahmân’ın şeriatını uygulamakla ve fitnecilerin, düşmanların ve katillerin önüne geçmekle olur.

Bugün Haremeyn’de emniyet, güven ve istikrar varsa, bunun sebebi herşeyden önce Allah’ın lütfu sonra da ümmetin (halkın, milletin) düzenini korumak için gelen Şeriat-ı Ğarra’nın hükümlerinin tenfizi ve şeriatın yüce hedeflerinin tahakkuk edilmesidir.“

 

Hakkhaber için tercüme eden: Halil Umeyr

Not: Krallarının tuğyanlarını meşrulaştırdıkları için Kâbe imamlarının arkasında namaz kılmıyoruz!

Kaynak : https://www.hakkhaber.com/d/51186/k%EF%BF%BD%EF%BF%BDbe-imami-abdurrahman-es-sudeys%EF%BF%BD%EF%BF%BDin-hicaz%EF%BF%BD%EF%BF%BDdaki-toplu-idamlar-hakkindaki-beyani
Okumaya devam edin