“ Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke Lebbeyk...”

HAC BİR TEVHD ŞURASIDIR

slam’ın beş şartından biri olan hac; dünyanın çeitli bölgelerinden gelen, renkleri, dilleri ayrı, gönülleri bir olan Müslümanları bir araya getiren, aralarındaki kardelik balarını kuvvetlendiren bir Tevhid urasıdır.

Senenin belli günlerinde, ihrama girerek Kabe’yi ziyaret etmek ve Arafat’da vakfe yapmak olan hac; Müslümanları, Allah’ın huzurunda tek vücut halinde kaynatıran, Allaha kul olmanın lezzetine erdiren, “ Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la erike leke Lebbeyk...” yani “Senin emrine uydum, sana geldim Allahım. Senin ein ve Ortaın yoktur Allah’ın. Hamd, sana mahsustur, nimet senin, mülk de senindir Allah’ım. Senin Ortaın yoktur Allahım.” 1 diyerek, iman birlii, gönül birlii içindeki niyazlarla coturan ilahi bir ibadettir.

Ömür de bir defa olmak üzere farz kılınan ve tekrarı nafile olan hac; binlerce iman ordusunu, dünyevi rütbelerden sıyırarak, Kur’an-ı Kerim’in indii, Resulullah sallallahu aleyhi vesellem’in ayak bastıı Kabe’de, Arafat’ta Müzdelife’de, Minâ’da, Safa’da, Merve’de bembeyaz ihramlar içinde maheri hatırlatan, Allah’ın huzurunda hesap vermeyi hatırlatan Rabbani bir ibadettir.

Bu sebeple, kendisine hac farz olan ve hac yapma gücüne sahip bulunan, zengin hür, akıllı, sıhhatli ve buluçaına eren her Müslüman, ilk fırsatta hac vazifesini yerine getirmelidir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi vesellem buyurdular ki:

Kim, haccetmek istiyorsa, acele etsi.” 2
Haç yapmakta acele ediniz. Çünkü, sizden biriniz, ölümün size ne zaman geleceini bilemez.”

Kim, kendini Kâbe’ye ulatıracak azık ve yol vasıtasına sahip olur da, haccını eda etmezse, o kimsenin Yahudi ve Hıristiyan olarak ölmesine hiçbir mani yoktur.” 3

Haccın farz oluu, Kitab, Sünnet ve cma ile sabittir. nkar eden küfre düer, gitmeyen ise günahkar olur.

Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de öyle buyurmutur: “nsanları hacca çaır. Yürüyerek veya binekler üzerinde

uzak yollardan sana gelsinler.” el Hac 27

üphesiz ki, yeryüzünde insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke’deki çok mübarek ve âlemlere hidayet olan Kabe’dir. Orada Allah’ın kudretini gösteren apaçık delillerle brahim’in makamı vardır. Oraya giren emin olur. Oraya gitmeye gücü yeten her kimsenin o Beyti haccetmesi Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bilmelidir ki, Allah alemlerden müstanidir.” Al-i mran 96, 97

Peygamber efendimiz ; “Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıtır. O halde, haccı ifa edin.” 4

Görülüyor ki, Tevhid inancının merkezi ve yeryüzünün ilk mabedi olan Mescid-i Haram-ı, gücü yeten her Müslümanın ömründe bir defa haccetmesi Allah’ın kesin emridir.

Peygamber efendimiz buyururlar : “Makbul olan haccın mükâfatı, ancak Cennet’tir.” 5

Kim, kötü söz söylemeden ve günah ilemeden Allah rızası için haccederse, o, anasından doduu gündeki gibi günahsız olarak (hacdan) döner.” 6

slam, hicret ve hac, geçmiin günahlarını yok eder.” 7

Öyleyse, hac ibadetiyle elde ettiiniz gönül temizliini, hac dönüü hayatınızda da slam’ı bütünüyle yaamak suretiyle devam ettiriniz. Ayrıca, hac vazifesini ifadan önce veya sonra, efaati hak olan ve: “Kim vefatımdan sonra beni ziyaret ederse, hayatımda ziyaret etmigibi olur.” 8 “Kim, kabrimi ziyaret ederse, efaatim ona vacip olur.” 9 buyuran Nebiler Nebisi sav’ in kabrini ziyaret ederek efaatına nail olmak için dua ediniz.

 

 1 Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, et Tac c.2 sh. 120 2 Ebu Davud, Ahmed, et Tac c.2 sh.109
3 Tirmizi, Ahmed, et Tac c.2 sh. 109
4 Müslim, Tirmizi, Nesei, et Tac c.2 sh. 108

5 Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesei, et Tac c.2 sh.106 6 Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesei, et Tac c.2 sh.106 7 Müslim
8 Ibni Mace, Keşf’ul hafa c.2 sh.250 no:2489

 9 Kadı İyad, et Tac c.2 sh.190   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : https://www.hakkhaber.com/d/51226/hac-bi%EF%BF%BD%EF%BF%BDr-tevhi%EF%BF%BD%EF%BF%BDd-s%EF%BF%BD%EF%BF%BDurasidir
Okumaya devam edin