“ (O Ramazan ayı ki), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır...” (1)

 RAMAZAN AYI VE ORUÇ

 شَهْرُرمََضَانَالَّذٖىانُزِْلَفٖيهِالْقُراْنُٰهُدًىللِناَّسِوَبَ ِّيناَتٍمِنَالْهُدٰىوَالْفرُقَْانِفمََنْشَهِدَمِنكُْمُالشَّهْرَ

فلَْيصَُمْهُ

“ (O Ramazan ayı ki), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır...” (1)

Muhterem mü'minler,  

Rahmet ve mağfireti sınırsız olan Allah-u Teâlâ'nin, mü'minlere ihsan ettiği mübarek

Ramazan ayının saadet güneşi üzerimize doğmuş bulunuyor. Bizleri, bu aya eriştiren Yüce Rabbimiz'e hamd-ü senalar olsun!  Rabbim, bizi bu ayın faziletlerinden hakkıyla nasib alan kullarından eylesin!  

Ramazan, kelime olarak yüksek dereceli sıcaklık veya güneşin şiddetli hararetiyle yerin ve taşların ısınması ve kızması anlamlarına gelmektedir.   

Bu ayda, tutulan orucun verdiği açlık ve susuzlukla "yanma" veya oruçla günahların yanıp silinmesinden dolayı "yakma" manası ile ilgili olarak Ramazan adı verilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde adı geçen Ramazan, İslâm takviminin dokuzuncu ayıdır.   

Bu mübarek aya, Ramazan adı verilmesinin hikmeti hangisi olursa olsun, şu açık bir gerçektir ki;  Ramazan, eşsiz faziletlerle dolu çok şerefli bir aydır. Bu itibarla, her müslüman onun kıymetini bilmek zorundadır.   

Ramazan ki, Yüce Rabbimiz'in insanlığı kurtarmak için gönderdiği şerefli kitabımız Kur'an-ı Kerim, bu ayda indirilmiştir.   

Ramazan ki, Yüce Mevlamız'ın: "Oruç benim içindir, onun mükâfatını bizzat ben veririm." (2)  buyurduğu, sevabının büyüklüğüne sınır çizilmeyen oruç, bu ayda tutulmak üzere farz kılınmıştır.

Ramazan ki, oruç tutan, ibadet ve taatte bulunan mü'minler için rahmet ve mağfiret ayıdır.   

Ramazan ki, orucu, iftarı, sahuru, teraviyi, dolan camileri, dinlenen vaazları ve okunan mukabeleleri ile fazilet ve kurtuluş ayıdır.   

Ramazan ki, hayır, bereket, dua ve niyaz ayıdır.

  • Bakara 185
  • Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, et Tac, c.2, sh.46
Kaynak : https://www.hakkhaber.com/d/51235/ramazan-ayi-ve-oruc
Okumaya devam edin