İslam’ın temel şartlarından biri olan zekat, malla yapılan bir ibadettir. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. İnkar eden küfre düşer.

İSLAM’DA ZEKÂT

Zekatın farz oluşu

İslam’ın temel şartlarından biri olan zekat, malla yapılan bir ibadettir. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. İnkar eden küfre düşer.

Yüce Rabbimiz, Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

وَاقَٖيمُواالصَّلٰوةَوَاتٰوُاالزكَّٰوةَوَاطَٖيعُواالرسَُّولَلَعَلَّكُمْترُحَْمُونَ

Nur, 56

“Namazı dosdoğru kılın. Zekâtı verin ve Peygambere itaat edin ki, rahmete kavuşturulasınız.”

وَاقَٖيمُواالصَّلٰوةَوَاتٰوُاالزكَّٰوةَوَاركَْعُوامَعَالراَّكِعٖينَ

Bakara, 43

“Namazı kılın. Zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte rüku edin (cemaate devam edin).”

Hadisi şerifler de şöyle buyrulmuştur:

“Zekat, İslam’ın köprüsüdür.”

Taberani, c.1, sh.439, no:1415

“Malının Zekatını verdiğiniz zaman, hiç şüphesiz üzerindeki mal borcunu ödemişsindir.”

Tirmizi, et Tac, c.2, sh.5

Zekatın farz olmasının şartları

  • Mükellef olmak:

Zekat verecek kimsenin, Müslüman, hür, akıllı ve ergin (bulup çağına ermiş) olması gerekir.

  • Nisab miktarı mala sahip olmak:

Nisab, bir kimsenin dinen zengin sayılması için konulan ölçüdür.

Zekata tabi malların çeşidine göre nisab değişmektedir.

Zekatın farz olması hususunda malların en az nisab ölçüsü şöyledir :

Altının nisabı : 86 gr.

Gümüş nisabı : 640 gr.

Koyun ve Keçinin nisabı : 40 aded.

Sığır nisabı : 30 aded.

Devenin nisabı : 5 aded.

Tarım ürünlerinin nisabı : 1 ton.

Malın 40/1 veya %2.5 zekatı verilir.

  • Mal üzerinden kameri 1 yıl geçmiş olması:

Kameri yıl 354 gündür (hicri yıl). Zekatın farz olması için nisab miktarı malın üzerinden kameri bir yılın geçmesi lazımdır.

  • Üreyip çoğalmaya elverişli mal olması:

Zekât verilecek malın büyümeye müsait (nami) olması, hakikaten veya hükmen üreyici olması gerekir. Ticaret malları, hayvanlar ve tarım ürünleri hakiki olarak çoğalan mallardır. Bu itibarla, ticaret amacıyla elde bulunan mal ve hayvanlar zekâta tabi olduğu gibi, sütünü ve yavrusunu almak için kırlarda otlatılan ve "Saime" denilen hayvanlar da zekâta tabidir. Altın ve gümüş ise, hükmen çoğalan mallardır. Bunlarla ticaret yapılmak, malların değişiminde kullanılmak suretiyle artış sağlanabilir. Bunların zekâtı vardır.

  • Mal elde olmalı:

Zekâtı verilecek malın, zekat verecek kimsenin mülkiyet ve tasarrufunda olması yani fiilen elinde bulunması lazımdır. Malına el konulmamış olması gerekir. Kaybolan hayvan ve malları gibi. Vermiş olduğu borç gibi, elinde olmadığı sürece zekat düşmez.

Zekat nasıl hesaplanır

Örnek:

Toplam varlığınız :   100.000,00 TL/€

Toplam borcunuz :     20.000,00 TL/€ Zekata tabi kalan :     80.000,00 TL/€

Vermeniz gereken zekat miktarı %2,5 dan 2.000,00 TL/€

Örnek:

Toplam varlığınız :   100.000,00 TL/€

Toplam borcunuz :              0,00 TL/€

Zekata tabi kalan :    100.000,00 TL/€

Vermeniz gereken zekat miktarı %2,5 dan 2.500,00 TL/€

Kaynak : https://www.hakkhaber.com/d/51239/islam%E2%80%99da-zek%C3%82t
Okumaya devam edin