Allah cc Alkoholu yasak etmiştir yani haram kılmıştır. Buna binaen serhoş edici bütün içecekler yasaklanmıştır. İsimleri Alkohol olmasada değişmez. Haram olması için serhoşluk vermesi yeterlidir. İllet dediğimiz yanı haram olmasına sebeb olan şeyin olmasıyla beraber hükmü alır.

Örnek : Allah cc Alkoholu yasak etmiştir yani haram kılmıştır. Buna binaen serhoş edici bütün içecekler yasaklanmıştır. İsimleri Alkohol olmasada değişmez. Haram olması için serhoşluk vermesi yeterlidir. İllet dediğimiz yanı haram olmasına sebeb olan şeyin olmasıyla beraber hükmü alır.

Allah cc kuran da “Hakimiyyet Allahındır” Yusuf /40 diyor. Herkim nerede ve ne şekilde Hakimiyyetin kendinde olduğunu veya başkasında olduğunu kabul ederse, Allaha ortak koşmuş olur. Allaha inandığını söylesede bu değişmez çünkü yaptığı küçük günah değildir.

Örnek : Demokratların “ Hakimiyyet milletindir” demeleri gibi. Buradaki sebeb Hakimiyyettir, Allah kuran da bütün sistemleri saymamıştır. Hangi isim altında olursa olsun Demokrasi, Budizm, Kapitalizm vesaire Allahın hakimiyyetine müdahale ettikleri için Şirke girmişlerdir.

Şimdi gelecek ayetler Allaha ait olan özelliklerdir ve bunlara müdahale edildiğinde kişi ne iddia ederse etsin müslüman kalamaz.

“O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez.” (Kehf, 18/26)

“Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.” (Araf, 7/54)

“Hüküm sadece Allah’a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Yûsuf, 12/40)

“Hüküm veren Allah’tır. O’nun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir.” (Ra’d, 13/41)

..” Her kim Allahın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar Kafirlerin ta kendileridir.” (Maide, 5/44)

Hakimiyet konusu tevhid inancını oluşturan ana meselelerden biridir. Hiç şüphesiz ki İslam dininde hakimiyet yani emretmek ve yasaklamak Allah Subhanehu ve Teala’ya aittir. Allah’tan başka hayatımıza hükmedecek bir hakimiyet sahibi yoktur. Boyun eğerek itaat edilecek tek sulta sahibi Allah Subhanehu ve Teala’dır. Hakimiyet Allah’ındır demek, Allah’ın dinine göre yaşantına yön vermek demektir. Kişinin tevhidi gerçekleştirebilmesi için öncelikle hakimiyet iddiasında bulunan tüm tağuti güç ve otoriteyi, beşeri ideolojiyi reddetmesi ve hakimiyeti yalnız Allah’a tahsis etmesi gerekmektedir.

Kaynak : https://www.hakkhaber.com/d/51245/kuranin-anlasilmasi-icin-oncelikle-su-usul-bilinmelidir-
Okumaya devam edin