ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜ VE O GÜNLERDE YAPILAN AMELLERİN FAZÎLETİ

ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜ VE O GÜNLERDE YAPILAN AMELLERİN FAZÎLETİ

İmam Buhârî rahimehullah’ın, İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Başka günlerde yapılan hiçbir sâlih amel bu günlerde, yani Zilhicce’nin on gününde yapılanlar kadar Allah’a sevimli değildir.“ Dediler ki: "Ey Allah’ın Rasûlü! Allah yolundaki cihad da mı?" Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Evet cihad da değildir. Ancak bir kimse malıyla, canıyla cihada çıkar da bunların hiçbirisiyle geri dönmezse o müstesna (sadece onun ameli bu günlerdeki amellerden daha fazîletlidir).“

İmam Ahmed rahimehullah’ın İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan rivayet ettiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Allah katında, içinde amel edilen bu on günden daha büyük ve daha sevimli başka hiçbir gün yoktur. Bu günlerde kelime-i tevhidi, tekbiri ve hamdeleyi bol bol söyleyin.“

Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir. (Tirmizi, Savm, 52; İbn Mace, Sıyam, 39)

Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir. (Tirmizi, Savm, 52)

Arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur. (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 457)

Muhterem Müslümanlar, bu mübarek günleri fırsat bilip bol bol oruç tutmalı!

Nitekim kudsî bir hadiste şöyle buyrulur:

„Oruç, Benim içindir ve onun karşılığını Ben veririm. Çünkü oruç tutan, şehvetini, yemesini ve içmesini Benim için terk etmiştir.“ (Buhârî, Müslim)

Ebû Said el-Hudri radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle dediğini nakletmiştir:

„Bir kul, Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah buna karşılık onun yüzünü yetmiş yıl cehennemden uzak tutar. (Buhârî, Müslim)

Bu hadisteki yetmiş yıl uzaklıktan kastedilen, o kul ile cehennem arasındaki mesafedir.

Müslim’in Katâde’den yaptığı rivayette ise Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

„Arefe gününün orucuna gelince, Allah’tan ümidim odur ki o, sonraki bir sene ve önceki bir senenin (günahlarına) keffaret olur.

Kaynak : https://www.hakkhaber.com/d/862/bugun-1-zilhicce
Okumaya devam edin