Allah celle celâluhu şehadetini kabul etsin!

Mısırın içerisinde bulunmuş olduğu karanlık dehlizinde hayatıyla Müslümanları hep aydınlatan ve bu uğurda canını bile hiçe sayan aziz şehidimiz Üstad Hasan El Benna bugün dahi onun hem hayatı hem eserleri yine Müslümanların hayatlarında aydınlatıcı özelliğini koruyor ve hep koruyacaktır.

İçerisinde bulunmuş olduğu dönemde kendi ülkesinin batı ve batı zihniyetli insanların sömürü ve dikta yönetimine karşı mücadele ruhunu hayatında hep yaşamış ve etrafına bunu yayarak bir İslamî hareketin nasıl olduğunu ve nasıl yaşandığını göstermiştir.

Üstad'ın çaba ve gayretleri sadece Allah adına ve Allah için olması onu önder bir şahsiyet kılmıştır. Tebliğ ve davetleri Müslümanlar tarafından kabul görmüş etrafında ki kişi sayısı gün geçtikçe çoğalmıştı, onun önderliğinde Müslümanlar aydınlanıyor bilinçleniyor ve rejim tarafından sömürüldüğünü anlıyorlardı. Mısırın baskıcı ve dikta rejimine karşı başlatmış olduğu ıslah hareketine her taraftan katılımlar oluyor ihvan hareketi gün geçtikçe daha da büyüyordu. Hatta Mısır'ın gündemi hep Hasan El Benna ve İhvan hareketi olmuş herkesin dilinde konuşuluyordu.

Bunu gören Mısır'ın cunta yönetimi İhvanın yayılmasından korkuyordu ve onu durdurmak için türlü türlü entrikalar yapıyorlardı, her adımı izler onu her zaman takip altında tutarlardı. Ama kendisi bunlardan ne korkmuş nede yılmış idi kendi görev ve sorumluluğunun bilincindeydi. Hep o İslamsızlığın vermiş olduğu hastalığı halka anlatıyor bunun reçetesini halka sunuyordu, reçetenin de sadece kuran olduğunu anlatıyordu. Gerek hareket içinde Kur'an ve Sünnet çizgisi  gerek hayatı içindeki ibadet aşkı onu zaferden zafere sürüklüyordu Onun Allah'a olan bağlılığı ve duruşu bugün İslamî hareketlere hep öncü olmuştur. İslamî davette Hasan El Benna'nın hayatı ve mücadelesi hep Müslümanlara konu olmuştur.

Müslümanlar davet ettiği muhataplarına üstadın hayatını örnek gösterilerek ve eserlerinden alıntı yapılarak davetlerini gerçekleştiriyor. Şehid Hasan El Benna İslamî hareketin sadece kitaplarda var olmadığını göstermiş ve İslamî hareketin ne denli gerekli olduğunu göstermiştir. Ardından gelen nice kişiler davasını devam ettirmiş ve hareketin daha ileriye gitmesi için onlarda nice çabalar sarf etmiştir. Bunlardan Seyyid Kutup en güzel örneğidir, tevhid mücadelesi ve hareket şekli ile milyonlarca kişileri Allah'a ulaştırma da vesilesi olmuştur. Hasan El Benna  karanlık Mısır içerisinde İhvanu'l Müslimîn Hareketini kurmuş bu hareket içinde nice şahsiyetlerin yetişmesine vesile olmuştur. Seyyid Kutup, Abdulkadir Udeh, Muhammed Kutup, Zeynep Gazali gibiler ihvanın yetiştirmiş olduğu İslam şahsiyetleridir.

12 Şubat 1949 dönemin İçişleri Bakanlığı'nın tertip ettiği bir suikastla Hasan El-Benna ve damadı Abdulkerim Mansur taksiye binmeye çalışırlarken üzerlerine ateş açılması sonucu Abdulkerim Mansur'un ağır şekilde yaralandığı Hasan El-Benna'nın ise yarasının hafif olduğu ancak Kasru'l Ayni'ye nakledildiğinde hiçbir doktorun kendisiyle ilgilenmemesi sebebiyle 3 saat boyunca kan kaybederek gece yarısında şehid edildi. Tekrardan Aziz Şehidimiz Üstad Hasan El Benna'yı Rahmetle anıyoruz, Aziz Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Kaynak : https://www.hakkhaber.com/d/891/bugun-hasan-el-bennanin-sehadetinin-66-yildonumu
Okumaya devam edin