Gayemiz

HAREKETİMİZİN TEMEL PRENSİPLERİ
 
1- Dava; İslam'ın hayata hâkim olması. Yani Kur'an'ın anayasa, şeriat'ın kanun, devletin İslam olmasıdır.
 
2- Metod tebliğdir, tebliğ metodudur. Yani Peygamber metodudur.
 
3- Tebliğ vasıtaları her meşru vasıtadır.
 
4- Tebliğ devrinde ilmî ve fikrî zeminde kalıp, kaba kuvvete başvurma, terörist bir hareket yapma yoktur.
 
5- Tebliğatı açık, net ve kesin olarak yaparken, yakayı ele vermeme hususunda da meşru tedbiri elden bırakmaz.
 
6- Tebliğ?de muhatap olarak, millet evladının bir kesimini değil, genç-ihtiyar, erkek-kadın, amir-memur istisnasız herkestir.
 
7- Küfür ve kâfir rejimle uzlaşma yoktur, taviz verme yoluna gitme yoktur.
 
8- Yalan, iftira olmadığı gibi, abartma, kabartma da yoktur, aldatma ve avutma da yoktur; her şeyiyle ortadadır.
 
9- Ehl-i Sünnet akidesine ve Ehl-i Sünnet fıkhına bağlı olup, mezhepsizliğe veya mezhep değiştirmeye karşıdır.
 
10- İran'a Ehl-i Sünnet açısından bakmaktayız, münasebetlerimiz bu çerçevededir. Yapılan inkılab İslamî'dir, mezhebî değildir; karşı çıkma veya teslim olma bahis mevzu değildir.
 
11- Devletin kuruluş ve icraatında model Asr-ı Saadet'tir. Yani, Peygamber (s.a.v.) tarafından Medine'de kurulan ve sahabe tarafından devam ettirilen kâmil bir Hilâfet'tir, altun devridir.
 
12- Şûra esastır.
 
13- Kur'an dili müşterek dil olup, herkes ana dilinde serbesttir.
 
14- Her müslümana ümmet gözüyle bakar; ırk, renk, mekân farkı tanımayız.
 
15- Her şey fetvaya bağlıdır.
 
 Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) -Rh.a.-
 
Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn