HAREKETİMİZİN TEMEL PRENSİPLERİ

1- Dava; İslam'ın hayata hâkim olması. Yani Kur'an'ın anayasa, şeriat'ın kanun, devletin İslam olmasıdır.

2- Metod tebliğdir, tebliğ metodudur. Yani Peygamber metodudur.

3- Tebliğ vasıtaları her meşru vasıtadır.

4- Tebliğ devrinde ilmî ve fikrî zeminde kalıp, kaba kuvvete başvurma, terörist bir hareket yapma yoktur.

5- Tebliğatı açık, net ve kesin olarak yaparken, yakayı ele vermeme hususunda da meşru tedbiri elden bırakmaz.

6- Tebliğ?de muhatap olarak, millet evladının bir kesimini değil, genç-ihtiyar, erkek-kadın, amir-memur istisnasız herkestir.

7- Küfür ve kâfir rejimle uzlaşma yoktur, taviz verme yoluna gitme yoktur.

8- Yalan, iftira olmadığı gibi, abartma, kabartma da yoktur, aldatma ve avutma da yoktur; her şeyiyle ortadadır.

9- Ehl-i Sünnet akidesine ve Ehl-i Sünnet fıkhına bağlı olup, mezhepsizliğe veya mezhep değiştirmeye karşıdır.

10- İran'a Ehl-i Sünnet açısından bakmaktayız, münasebetlerimiz bu çerçevededir. Yapılan inkılab İslamî'dir, mezhebî değildir; karşı çıkma veya teslim olma bahis mevzu değildir.

11- Devletin kuruluş ve icraatında model Asr-ı Saadet'tir. Yani, Peygamber (s.a.v.) tarafından Medine'de kurulan ve sahabe tarafından devam ettirilen kâmil bir Hilâfet'tir, altun devridir.

12- Şûra esastır.

13- Kur'an dili müşterek dil olup, herkes ana dilinde serbesttir.

14- Her müslümana ümmet gözüyle bakar; ırk, renk, mekân farkı tanımayız.

15- Her şey fetvaya bağlıdır.

 Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) -Rh.a.-

Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn

Kaynak : https://www.hakkhaber.com/hareketimizin-temel-prensipleri_d36.html
Okumaya devam edin