Islam?a göre miras

FETVA KÖŞESİ

07-06-2013

Sual: 1- Islam?a göre miras, erkeğe iki kadına bir veriyor. ?Bu haksızlık olmuyor mu?? diyorlar. Bize delilleriyle açıklar mısınız? Teşekkür ederiz!

Cevap: 1- Islam?a göre miras meselesi; Islam dinine göre kadın mirastan üçte bir alır, erkek ise üçte iki alır. Bu taksim ilk bakışta anormal, adaletsiz denebilir.

Bu nasıl olur? Kadın-erkekten daha fazla yardıma muhtaçtır. Mirastan daha fazla hisse alması lazım gelirken, tersine daha az alıyor. Bunu adalet ve insaf ölçüleriyle bağdaştırmak mümkün müdür? Evet ilk bakışta öyledir. Meseleyi tek taraflı olarak ele alırsanız, tek yönden mütalaa ederseniz tereddüdünüzde haklısınız.

 Fakat mevzuyu iki taraflı olarak düşünür ve meseleyi iki yönüyle incelerseniz, o zaman dengenin sağlanmış olduğunu göreceksiniz ve herhalde siz de ?Evet? diyeceksiniz. Şöyle ki; Islam dini ne yapıyor? Mirastan kadına bir, erkeğe iki veriyor. Veriyor ama, bütün masrafı da erkeğe yüklüyor, kadını masraftan muaf tutuyor.

 Bunu bir misalle açıklayalım: Islam dini babamın malından bana iki hisse ayırıyor, benim hanıma da babasının malından bir hisse veriyor. Ne yaptık? Ikimiz de babalarımızın malından aldığımız hisseleri yan yana getirdik. Bana ait olan iki, hanıma ait olan bir hissedir. Şimdi bakınız ne oluyor? Bana iki hisse ayıran Islam, bana diyor ki;


?Sen, bu iki hisse maldan:

a) Hanımın mihrini vereceksin,

b) Hanımın üstünü-başını giydireceksin,

c) Hanımın yemesini temin edeceksin,

d) Kendine ait bütün masrafı yapacaksın,

e) Aranızdan doğacak çocukların bütün masraflarını karşılayacaksın,

f) Oturacağınız evi hazırlayacaksınız...

   Elhasıl her türlü masrafı sen yapacaksın, sana aittir.?

Mirastan bir hisse ayırdığı hanıma da şöyle diyor: ?Hanım! Sen kadınsın, dünyanın bin türlü hali var; Ne olur ne olmaz. Evin herhangi bir masrafına katılmaya mecbur değilsin. Bu bir hissene sahip ol! Bu senindir. Istersen cebinde muhafaza edersin, istersen süs eşyası olarak boynuna, koluna takarsın, istersen birine verip, kârı ortak olmak üzere çalıştırırsın. Bu hususta sen serbestsin, kimse sana müdahale edemez.?

Şimdi soralım: Erkek mi kârlı, kadın mı kârlı? Elbette kadın kârlı, değil mi? Demek oluyor ki, mübarek dinimiz haksızlık yapmamış, kadının hakkına gadretmemiş, tersine ona daha çok önem vermiş, mirastan aldığı malı demirbaş olarak, yedek akçe olarak korunması ve saklanmasını tavsiye etmiştir. (Cemaleddin Hocaoğlu  (Kaplan), Islam?da Kadın ve Özel Halleri)

Diğer Yazıları