Merhum Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)?ın Mehmetçikler(!) ve Askerlik Hakkındaki Sözleri

Genel Yayın Müdürlüğü

07-06-2013

Merhum Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)?ın Mehmetçikler(!) ve Askerlik Hakkındaki Sözleri


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

Bazı uyanıklar merhum hocamızın konuşmalarından birtakım sözlerini cımbızlayarak, onları kendi bâtıl tevil ve yorumlarıyla tağuta asker olmak için delil göstermeye çalışıyorlar. Bu uyanıklar böyle yaparak hâşâ Allah?ı kandırabileceklerini zannediyorlar, bunlar ancak kendi nefislerini ve cahil insanları kandırabilirler.

Bu uyanıklara merhum hocamızın ??Yasin-i Şerif Suresi Tefsiri?? adlı eserinde geçen şu ifadelerin ne anlama geldiğini sormak lazım:

?İşte mehmetçikler ve vatan evladı Allah?ın değil, putun askerleri olacaklar!?

?Mehmetçikler Cundullah değil, Allah askerleri değil, Beton Kemal?in askerleridir...?

Şimdi bu uyanıklara sormak lazım; Putun askerleri olmak ne demek? Beton Kemal?in askerleri olmak ne demek? Bu uyanıklar merhum hocamızın bu sözlerini de bâtıl yorumlarla tevil ederler, bundan hiç şüphemiz yoktur, onun için cevabı biz verelim; Putun askeri olmak, tağutun askeri olmak demektir. Beton Kemal?in askeri olmak, küfrün-kâfirin askeri olmak demektir.

Yine kendini âlim zanneden bu uyanıklara sormak lazım; merhum hocamızın ??7?den 70?e Askeriz?? adlı konuşmasında geçen şu ifadelerden ne anlıyorlar:

?Allah (c.c.) diyor ki; Ey iman etmiş olanlar! Madem ki benim varlığıma, Peygamberim Hz. Muhammed (s.a.v.)?in hak olduğuna, kitabımın Kur?an olduğuna, sisteminizin Şeriat olduğuna inanıyorsunuz, o halde beni dinleyiniz; Benim askerlerim olacaksınız, M. Kemal?in değil, küfrün kâfirin değil, Demokrasi?nin değil, Komünist sistemin değil. Erkek kadın hepinize söylüyorum, benim askerlerim olacaksınız!?

Kendilerini merhum hocamızın sözlerinin müfessiri olarak gören uyanıklar bu açık ve net ifadeleri de sapık fikirleri için yorumlamaya cüret edecekler mi acaba? Yoksa bu ifadeler işlerine yaramıyor mu, ya da bunları görmezden mi geliyorlar?

Şunu da peşinen ifade edelim ki, tağutun askeri olmak için bâtıl tevillerle yorumlanıp istismar edilen merhum hocamızın ifadeleri hiçbir şekilde yayınlamış olduğumuz ??Tağuti Rejimlere Askerlik Yapmanın Hükmü ve Şüphelerin Aydınlatılması?? adlı eserimizin muhtevasıyla çelişmemektedir, bilakis tamamiyle uyum halindedir.

Şu prensibi bilmekte fayda vardır: Herhangi bir mesele ile ilgili bir âlimin bütün söz ve yazılarını bir arada değerlendirmek zorundayız. Nasıl ki Kur?an ve Sünnet?ten herhangi bir mevzuyu araştırırken mevzu hakkında varid olan nasları bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyorsa, aynı şekilde âlimlerin sözlerini de bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor.

Muhterem Müslümanlar!

Bir fetvanın meşru olup olmadığı ancak şer?î delillerle isbat edilir, başka hiç bir söze itibar edilmez! Onun için şer?î delillere dayanan bir fetvaya cevap veremeyip, âlimlerin sözlerini istismar edenlere aldanmayalım!

Bakınız Rabb?imiz ne buyuruyor:

??Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur.?? (17 / İSRÂ, 36)

Merhum Seyyid Kutup bu ayetin tefsirinde şöyle diyor:

??Bir haber, bir olay ve bir hareket hakkında kesin hüküm vermeden önce ciddi bir araştırma yapılması Kur'an-ı Kerim'in çağrısı gereğidir ve İslam?ın hassas metodunun gereğidir. Kalp ve akıl bu yol üzere hareket ettiğinde artık inanç dünyasında kuruntulara ve saçmalıklara meydan verilmez. Hüküm, yargı ve sosyal ilişkiler dünyasında tahmine ve şüphelere yer verilmez. Araştırma, deneyim ve bilim dünyasında yüzeysel hükümlere ve kuruntuya dayalı teorilere meydan verilmez? "Bilmediğin şeyin ardına düşme." Kesin bir şekilde bilmediğin ve sağlıklı olduğunu kesin tesbit etmediğin şeylerin ardına düşme. Bu söylenen bir söz, aktarılan bir haber, yorumlanan bir olay, sebepleri belirlenen bir realite, şer'î bir hüküm veya inançla ilgili bir mesele olabilir??? (Fî Zilal?il-Kur?an)

Maalesef öyle insanlar da var ki, yayınladığımız fetvayı okuma zahmetinde dahi bulunmadan ve yazdığımız şer?î kaynakları araştırma gereği dahi hissetmeden inkâr edebiliyorlar, ??bu fetva merhum hocamızın fetvalarıyla çelişiyor??, deyip birtakım uyanıkların peşinden gidebiliyorlar. Mesele sadece fetvayı okumak da değildir, mesele anlamaktır. Eğer anlamada zorluk çekiliyorsa, o zaman ilim ehline sormak gerekir.

Rabb?imiz şöyle buyurur: ??Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun!?? (16 / NAHL, 43)

Allah?ın izniyle önümüzdeki günlerde istismar edilen merhum hocamızın sözlerini Kur?an ve Sünnet ışığında tahlil edip sizlere sunacağız.

Şimdilik ??Tağuti Rejimlere Askerlik Yapmanın Hükmü ve Şüphelerin Aydınlatılması?? adlı eserimizi baştan sona kadar okumanızı tavsiye ediyoruz.

Rabb?imiz (c.c.), bizlere Hakkı Hakk bilip Hakka tabi olmayı, bâtılı da bâtıl bilip bâtıldan ictinab etmeyi, bâtılla mücadele etmeyi, mukatele etmeyi ve bâtılı yıkıp, yerlebir edip yerine Hakkı hâkim kılmayı nasip etsin! (Amin!)

?Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.? (50 / Kaf, 37)

Son sözümüz âlemlerin Rabb?i olan Allah (c.c.)?ya hamdolsun!

Diğer Yazıları