Peygamber (s.a.v.)'in Müjdelediği Günler Mutlaka Gelecektir?

Genel Yayın Müdürlüğü

07-06-2013

Adiy bin Hatim Rasulullah (s.a.v.)'in yanında oturmaktadır. O esnada bir adam gelir ve fakirlikten şikâyet eder. Sonra bir başkası gelir yol kesen haydutlardan şikâyet eder. Adiy bin Hatim'in gördüğü manzara karşısında göğsü daralır ve: "Bizim dâhil olduğumuz bu din nedir? Tamamı fakir, Medine'de dahi emniyet içerisinde iman etmeye güç yetiremiyorlar" diye düşünür...

Rasulullah Adiy bin Hatim'e bakar, adeta onun kafasında cereyan eden düşünceleri okumuşcasına şöyle buyurur:

- "Ey Adiy sen Hire'nin (Irak'ın) nerede olduğunu biliyor musun?" der. O da;

- "Ben orayı duydum fakat gitmedim" der. Rasulullah da ona;

- "Allah'a yemin olsun ki eğer ömrün uzar da ileriyi görürsen, kafilenin Kabe'yi tavaf etmek üzere Hire'den geldiğini ve Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmadığını göreceksin" buyurur. Adiy?nin kafası buna basmaz. İnanamaz... Ve kendi kendine şöyle der: "Peki Tay kabilesinin ahlaksız eşkiyaları nerede kaldılar?

Bir kabile onların arasından geçip gelecek, Kâbe'yi tavaf edecek ve gelirken de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak?!"

Rasulullah Adiy'e devamla şunları söyler:

- "Allah'a yemin olsun ki eğer ömrün uzar da ileriyi görecek olursan İran kralı Kisra'nın hazinelerinin müslümanlar tarafından mutlaka fethedileceğini göreceksin." Adiy de;

- "Hürmüzün oğlu Kisra mı?" der. Rasulullah;

- "Evet, Hürmüz'ün oğlu Kisra. Onun hazineleri mutlaka fethedilecek ve Allah yolunda harcanacaktır. Allah'a yemin olsun ki eğer ömrün uzar da ilerisini görecek olursan kişinin bir avuç altın ve gümüşü alıp "bu sadaka malını kim alacak" diye seslenip gezdiğini ve hiçbir kimsenin gidip onu almadığını göreceksin" buyurdu.
Adiy diyor ki: "Ben Irak'tan kervanın gelip Kâbe'yi tavaf ettiğini ve gelirken Allah'dan başka hiçbir şeyden korkar durumda olmadığını gördüm. Bu birincisi tahakkuk etti. Yine ben Kisra'nın hazinelerini fethedenlerden biriydim. Bu ikincisi de hayatımda gerçekleşti. Ey Müslümanlar! Emin olun ki eğer sizin ömrünüz uzar da ileriyi görecek olursanız Ebu'l Kasım Muhammed (s.a.v.)?in sizlere müjdelemiş olduğu üçüncü şeyi de göreceksiniz." Adiy bin Hatim (r.a.)?ın dediği adil halifelerden Ömer bin Abdülaziz döneminde gerçekleşmiş oldu.

Ömer bin Abdülaziz Afrika'ya zekâtları toplamak için Yahya bin Said isminde bir vali gönderdi. Yahya bin Said zekâtları toplar ve tam bir ay boyunca: "İhtiyaç sahipleri gelsin ve bu malı alsın" diye ilan ettirir. Fakat alacak hiç kimse çıkmaz. Yahya bin Said durumu halife Ömer bin Abdülaziz'e bildirir. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz (r.a.); "Bu malla köle satın al ve hepsini azad et, hürriyetine kavuştur" diye emreder, böylece bu malın tamamı toplanarak bölgede tekrar infak olunur.

Rasulullah (s.a.v.)?in Adiy bin Hatim?e müjdelediği günler nasıl geldiyse, muhakkak ki aşağıda zikredilen hadis-i şerif?teki müjde de bir gün gerçekleşecektir, yeter ki biz o yolda çalışalım ve gayret edelim!

?İçinizde nubuvvet Allah?ın dilediği müddet devam edecek, sonra kalkmasını murad ettiği vakit, Allah onu kaldıracak, sonra ısırıcı hükümdarlık hüküm sürecek, Allah?ın dilediği müddet devam ettikten sonra kalkacak, yerine zorba (cebrî) bir idare kurulacak, Allah?ın dilediği miktar hüküm sürecek, sonra kaldırmayı murad ettiğinde kaldıracak, yerine Peygamberlik yolu üzere bir idare (Hilâfet) gelecek, sonra Peygamber (s.a.v.) sustu!..? (Sahih hadis-i şerif; Bkz: Ahmed b. Hanbel 4/273)

Diğer Yazıları