SEÇIMLERE KATILMAYIN!

Genel Yayın Müdürlüğü

07-06-2013

Ey Anadolu insanı!

Işgalci kemalistlerin 29 Mart 2009?de yapılması kararlaştırılan Belediye  seçimler acaba halkın senelerdir dinmeyen acı ve feryadını giderecek, yarasına melhem olacak ve sorunları kökten halledecek mi?

Bil ki, demokrasi insan kafasının mahsulüdür, Islam?a ters düşen bir rejimdir! Demokrasiyi ayakta tutan unsurları, yani partileri desteklemek ve oy vermek demek, Allah?ın vaz ettiği Şeriat nizamını beğenmeme ve reddetme demektir. Bu da insanın din, iman ve nikâhının gitmesine yol açar.

O halde Merhum Halîfet?ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoğlu?nun dediği gibi: ?Sandık başına gitmeyin. Gittiğiniz takdirde imanınızı da orada bırakırsınız. Sandığa gittiğiniz takdirde rejim sizin nasıl oy attığınıza bakmaz. Rejim, sizin sandık başına gidip gitmediğinize bakar ve değerlendirmesini ona göre yapar!?


?Sandık başına gidip, başınızdaki mürted ve müşrikleri oyunuzla destekle-diğiniz takdirde, hem müşrik olacaksınız, hem de senelerce devam edegelen zulüm, baskı ve şirkin devamı ve tekrar etmesini sağlayacaksınız!?


Müslümanlara düşen tek seçenek, Allah?ın ahkâmını uygulamak, hakimiyeti, kayıtsız ve şartsız Allah?a vermek, batıl yol ve metodları terkederek tarihin çöplüğüne atıp Peygamber (s.a.v.)'in nurlu yoluna tâbi olmak, Islam'ın Hilâfet çatısı altında toplanmaktır!

Diğer Yazıları