Siyonizm Terörüne Tek Çare: CİHAN ŞÜMUL HİLÂFET

Genel Yayın Müdürlüğü

07-06-2013

Siyonizmin korktuğu tek bir şey vardır, o da müslümanların tek bir otorite, tek bir emir ve tek bir çatı altında toplanıp, emir ve tâlimatı o makamdan ve o güçten almasıdır!

İşte o güç, o otorite, o makam Cihan Şümul Hilâfet?tir!

Hilâfet makamının tekrar hâkim olması ve dünyanın gidişatına yön vermesi siyonistlerin uykularını kaçırmaktadır! Siyonizmin korkulu rüyası haline gelen Hilâfet elbette bir gün gelecek dünyanın gidişatını değiştirecektir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın!

Şu hakikat hiç bir zaman unutulmamalıdır: Hilâfet Devleti?nin hükmü farzdır! Var ise onu korumak, yoksa onu kurmak erkek-kadın her müslümana vacibtir!

Öyleyse Cihan Şümul Hilâfet?i yeryüzüne hâkim kılmak için çalışmak bütün müslümanların vazifesidir.

Filistin halkının, siyonist teröründen kurtuluşu da ancak ve ancak Cihan Şümul Hilâfet Devleti?ne beyat etmeleriyle, emir ve tâlimatı o makamdan almalarıyla mümkün olacaktır!

Ey Müslüman Filistin Halkı!

Sizlere sesleniyor ve diyoruz ki; bağlı bulunduğunuz direniş hareketlerinin liderlerini Cihan Şümul Hilâfet Devleti?ne beyat etmeye çağırın, emir ve tâlimatı o makamdan almaya davet edin!

Ey Filistinli İslamî Hareket Liderleri!

Sizlere de sesleniyor ve diyoruz ki; hep birlikte gelin küçük hesapları bir kenara bırakın ve Cihan Şümul Hilâfet Devleti?ne beyat edin, sahip çıkın, askeri olun, emir ve tâlimatı o makamdan alın. Şeriat?a uygun oluşu yönünden ve sonuç bakımından en doğrusu ve en hayırlısı budur. Unutmayın ki birlikten güç doğar! Gelin ve yahudilerin korktuğu Cihan Şümul Hilâfet Devleti?nin çatısı altında direnişinize devam edin. Siyonist kukla rejimlerden medet ummayın! Demokrasi havariliği yapan ve yahudilerden ?Cesaret Ödülü? alan münafıklardan yardım talep etmeyin!

Ey Müslüman Türk Milleti!

Sizlere de sesleniyor ve diyoruz ki; putlar önünde tazim secdesinde duranlar sizleri temsil edemez! Gazze?de yapılan katliam için sokaklara döküldüğünüz gibi, bu katliamı önleyecek Cihan Şümul Hilâfet?in ikamesi için de sokaklara dökülmeniz gerekmez mi, enerjinizi o uğurda harcamanız gerekmez mi, etkili olabilmek için Hilâfet çatısı altında güçlerinizi birleştirmeniz gerekmez mi? Başınızdaki emperyalist ve siyonist kukla rejimi ve hükümetini alaşağı etmek için ayaklanıp sokaklara dökülmeniz gerekmez mi? Sizleri temsil ettiğini zannettiğiniz kuklalar, siyonizmin oyuncağı olan demokrasinin izin verdiği çerçevenin dışına çıkamıyacaklarını bilmiyor musuz? Görünüşte müslüman olan T.C. hükümeti, Lübnan savaşı sırasında İsrail?e gitmek üzere Amerika?dan gönderilen bombaların Türkiye topraklarına inmesine ve oradan da İsrail?e geçmesine müsaade etmedi mi? Demokrasinin tanıdığı haklarla İslam?a ve müslümanlara fayda geleceğini mi hayal ediyorsunuz?! Bilmiyor musunuz ki, siyonizmin en büyük oyunlarından bir tanesi de demokrasi oyunudur.

Tek çare vardır, o da Cihan Şümul Hilâfet!

Ey Dünya Müslümanları ve Ey İslamî Hareket Liderleri!

Gelin hep birlikte Rabb?imizin şu emrine kulak verelim:

?Onlara (düşmanlarınıza) karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla, Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği diğer (düşmanları) korkutup caydırasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz, size 'eksiksiz olarak ödenir' ve siz haksızlığa uğratılmazsınız!? (Enfal, 60)

Ayet-i celîlede ifade edilen kuvvetin faydalı olabilmesi, yani düşmanları korkutabilmesi ve caydırabilmesi Hilâfet bayrağı altında toplanmakla gerçekleşebilir! Nitekim Hilâfet, İslam âlimlerinin târifine göre ?Din ve dünya işlerinde umumî riyaset!? anlamına gelmektedir. İşte bu riyaseti hâkim kılmaya çalışmak bütün müslümanların görevidir. Allah yolunda çarpışan ordular, tek bir emir, tek bir otorite ve tek bir siyaset etrafında toplanmalarıyla güçlenir, kuvvet kazanır ve başarılı olur!

Rabb?imizin bir de şu emrine kulak verelim:

?Fitne ortadan kalkıp Allah'ın dini tam anlamı ile egemen oluncaya kadar onlarla savaşın! Eğer yaptıklarına son verirlerse zalimlerden başkasına asla saldırılmaz!? (Bakara, 193)

Rabb?imizin bu emri de ancak Cihan Şümul Hilâfet?in varlığına bağlıdır!

Peygamberimiz ve başkumandanımız Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur:

"İmam (Halife) kalkandır, onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur!" (Müslim)

Öyleyse müslümanlara ve İslamî Hareketlere düşen bir görev vardır; Hilâfet Devleti varsa onu korumak, yoksa onu hâkim kılmaya çalışmak!

Rabb?imiz şöyle buyurur: ?Muhakkak ki Allah; kendi uğrunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf halinde savaşanları sever!? (Saf, 4)

Dünyayı fesada veren siyonizmden kurtulmanın tek bir formülü vardır, o da korktuklarını başlarına getirmekir.

Yeryüzündeki bütün İslamî Hareketler fedakârlık yapacaklar, küçük hesapları bir kenara itecekler ve cemaatlarıyla birlikte Hilâfet Devleti?ne beyat edecekler. Hilâfet Makamı?nın emir ve tâlimatıyla çalışacaklar, memleketlerine tahakküm eden emperyalistlerin ve siyonistlerin kukla rejimlerini cihad yoluyla devirecekler ve bu şekilde Cihan Şümul Hilâfet?in vilayetlerini oluşturacaklar. Hilâfet çatısı altında toplanmadan, güçlerimizi Rabb?imizin istediği şekilde birleştirmeden yapılan hiç bir çalışma ve hiç bir cihad fayda vermeyecektir.

Ey Siyonistler!

Sizlere de sesleniyor ve diyoruz ki; saltanat küfürde kalsa da, zulümde asla!

Zulmünüz arşa dayandı! Bu müslümanlar için bir rahmettir, uyanıp birlik olmaları için bir fırsattır.

İslam?a ve müslümanlara karşı yapmış olduğunuz savaşta mutlaka mağlup olacaksınız! Görünüşte galip gözükebilirsiniz, ancak o topraklara müslümanlar varis olacaktır!

Rabb?imiz Azizun Zuntikam?dır ve şöyle buyurur:

?Kâfirler, sakın kendilerine mühlet vermemizin, fırsat tanımamızın iyiliklerine olduğunu sanmasınlar. Onlara sırf günahları artsın diye mühlet tanıyor, fırsat veriyoruz. Onları onur kırıcı bir azab bekliyor!? (Âli İmran, 178)

 

Resulullah?ın vaadettiği şu günlerin de geleceğini hahamlarınız çok iyi biliyor:

 

?Müslümanlarla yahudiler arasında şiddetli savaş olmadıkça kıyamet kopmaz. O muharebede müslümanlar yahudileri tamamen öldürüp imha ederler. Hatta birisi kurtulmak için taş veya ağacın arkasına saklanır, hemen taş veya ağaç: ?Ey Müslüman! Arkamda saklanan şu kimse yahudidir, gel onu öldür!? der. Ğargad ağacı müstesna! Çünkü o yahudi ağacı nevindendir.? (Müslim)

 

Hayber?i hatırlayın ey Yahudiler!

Hayber?den daha büyük bir hezîmet bekliyor sizi!..

Müslümanlar artık uyanıyor, Ümmet-i Muhammed birleşiyor, Hilâfet?e doğru koşuyor!

Artık bütün siyonist oyunlarınız bozulacak ve bu savaştan müslümanlar galip çıkacak!

 

Bizler Mevlâmızın vaadine inanıyoruz, sizlerin ise Mevlânız yok:

 

 ?Allah, aranızdaki iman edip iyi ameller işleyenlere, kendilerini tıpkı daha önceki mü'minler gibi yeryüzünde egemen kılacağını, kendileri için seçtiği dinlerini sarsılmaz temellere oturtacağını ve korkularını güvene dönüştüreceğini vadetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bu aşamadan sonra kâfir olanlara gelince, onlar yoldan çıkmışların ta kendileridirler!? (Nur, 55)

?Mü'minlere yardım etmek üstümüze bir haktır!? (Rum, 47)

?Ve galip gelecek olanlar, mutlaka bizim ordumuzdur!? (Saffat, 173)

Ey Azizun Zuntikam olan Rabb?imiz! Yahudilerin imha edileceği o büyük savaşta, bizleri de Bünyan-i Mersus gibi saf bağlayanlardan eyle! (Amin)

Diğer Yazıları